Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang – MOXA

BỘ CHUYỂN ĐỔI ETHERNET SANG QUANG – MOXA

Nhà cung cấp: MOXA
Model: IMC-21GA; IMC-101G; IMC-101; IMC-21A; IMC-21

Moxa_IMC-101

Bộ chuyển đổi IMC-101chuyển đổi giữa 10/100BaseT(X) và 100BaseFX (các kết nối SC/ST). Đây là thiết bị chuyển đổi công nghiệp tin cậy, mỗi bộ đề có đầu ra relay cảnh báo tránh nguy hiểm và mất tín hiệu.
Model: IMC-101-M-SC; IMC-101-M-SC-T; IMC-101-M-ST; IMC-101-M-ST-T; IMC-101-S-SC; IMC-101-S-SC-80-T; IMC-101-S-SC-T; IMC-101-S-SC-80; IMC-101-M-SC-IEX; IMC-101-M-ST-IEX; IMC-101-S-SC-IEX; IMC-101-S-SC-80-IEX; IMC-101-M-SC-T-IEX; IMC-101-M-ST-T-IEX; IMC-101-S-SC-T-IEX; IMC-101-S-SC-80-T-IEX

Moxa_IMC-21

Thiết bị IMC-21 là bộ chuyển đổi 10/100BaseT(X) sang 100BaseFX, được thiết kế cung cấp đường truyền tín hiệu ổn định và tin cậy trong môi trường công nghiệp.

Model: IMC-21-M-SC; MC-21-M-ST; IMC-21-S-SC

Moxa_IMC-21A

Thiết bị IMC-21A là bộ chuyển đổi 10/100BaseT(X) sang 100BaseFX, được thiết kế cung cấp đường truyền tín hiệu ổn định và tin cậy trong môi trường công nghiệp.

Model: IMC-21A-M-SC; IMC-21A-M-ST; IMC-21A-S-SC; IMC-21A-M-SC-T; IMC-21A-M-ST-T; IMC-21A-S-SC-T

Moxa_IMC-101G

Thiết bị IMC-21A là bộ chuyển đổi 10/100BaseT(X) sang 100BaseFX, được thiết kế cung cấp đường truyền tín hiệu ổn định và tin cậy trong môi trường công nghiệp.

Model: IMC-21A-M-SC; IMC-21A-M-ST; IMC-21A-S-SC; IMC-21A-M-SC-T; IMC-21A-M-ST-T; IMC-21A-S-SC-T

Moxa IMC-21GA

Thiết bị IMC-21A là bộ chuyển đổi 10/100BaseT(X) sang 100BaseFX, được thiết kế cung cấp đường truyền tín hiệu ổn định và tin cậy trong môi trường công nghiệp.

Model: IMC-21A-M-SC; IMC-21A-M-ST; IMC-21A-S-SC; IMC-21A-M-SC-T; IMC-21A-M-ST-T; IMC-21A-S-SC-T

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up