Bộ chuyển đổi Ethernet sang RS232/422/485 – MOXA

BỘ CHUYỂN ĐỔI ETHERNET SANG RS232/422/485 – MOXA

Nhà cung cấp: MOXA

Model: Nport DE-211; Nport DE-311; Nport 5110; Nport 5130; Nport 5150;  Nport 5210; Nport 5230; Nport 5250; Nport 5410; Nport 5430; Nport 5450

Moxa_Nport 5100

Nport 5110 – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS-232 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-232 (DB9)

Moxa_Nport 5100

Nport 5130 – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS-422/485 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-422/485 (DB9)

Moxa_Nport 5100

Nport 5150 – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS-232/422/485 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-232/422/485 (DB9)

Moxa_Nport 5100A

Nport 5110A – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS-232 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-232 (DB9)

Moxa_Nport 5100A

Nport 5110A – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS-232 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-422/485 (DB9)

Moxa_Nport 5100A

Nport 5150A – Bộ chuyển đổi Ethernet – 1 cổng RS232/422/485 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 1 port RS-232/422/485 (DB9)

Moxa_Nport 5210

Nport 5210 – Bộ chuyển đổi Ethernet – 2 cổng RS-232 (RJ45)

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-232 (RJ45)

Moxa_Nport 5210

Nport 5210 – Bộ chuyển đổi Ethernet – 2 cổng RS-232 (RJ45)

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-232 (RJ45)

Moxa_Nport 5210A

Nport 5210A bộ chuyển đổi Ethernet – 2 cổng RS-232 (DB9)

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-232 (DB9 male)

Moxa_Nport 5230

Nport 5230, bộ chuyển đổi Ethernet – RS_232/422/485

1 port Ethernet (RJ45)

1 port RS-232 (Terminal Block)

1 port RS-422/485 (Terminal Block)

Moxa_Nport 5230A

Nport 5230A, Bộ chuyển đổi Ethernet – RS-422/485

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-422/485 (Terminal Block)

Moxa_Nport 5232

Nport 5232, Bộ chuyển đổi Ethernet – RS-422/485

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-232/422/485 (DB9 male)

Moxa_Nport 5250A

Nport 5250A, Bộ chuyển đổi Ethernet – RS-422/485

1 port Ethernet (RJ45) -> 2 port RS-232/422/485 (DB9 male)

Moxa_Nport 5410

Nport 5410, bộ chuyển đổi ethernet – RS-232

1 port Ethernet (RJ45) -> 4 port RS-232 (DB9 male)

Moxa_Nport 5430

Nport 5430, bộ chuyển đổi ethernet – RS-422/485

1 port Ethernet (RJ45) -> 4 port RS-422/485 (Terminal block)

Moxa_Nport 5450

Nport 5450, Bộ chuyển đổi Ethernet – RS-232/422/485

1 port Ethernet (RJ45) – 4 port RS-232/422/485 (DB9 male)

Moxa_Nport DE-311

Nport DE-311 là thiết bị 1 cổng nối tiếp hỗ trợ các chuẩn truyền nối tiếp RS-232, RS-422, 4-wire RS-485 và 2-wire RS-485.

Nport DE-311 hỗ ượ kết nối Ethernet 10/100 Mbps và 1 cổng nối tiếp DB9 female. Thiết bị Nport ứng dụng trong việc truyền các thông tin cần giám sát từ PLC, đồng hồ đo lưu lượng, đo khí, máy CNC, thiết bị sinh trắc.

Moxa_Nport DE-211

Nport DE-211 là thiết bị 1 cổng nối tiếp hỗ trợ các chuẩn truyền nối tiếp RS-232, RS-422, 4-wire RS-485 và 2-wire RS-485.

Nport DE-211 hỗ trợ kết nối Ethernet 10 Mbps và 1 cổng nối tiếp DB25 female.Nport. Thiết bị Nport ứng dụng trong việc truyền các thông tin cần giám sát từ PLC, đồng hồ đo lưu lượng, đo khí, máy CNC, thiết bị sinh trắc.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up