Công tắc cảm ứng

vitrea_touch2

CÔNG TẮC ĐÈN CẢM ỨNG

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 1s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 1 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 2s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 2 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 3s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 3 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 4s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 4 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 6s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 6 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

nut an 8s

Công tắc cảm ứng (nút ấn cảm ứng) loại 8 nút ấn sử dụng cho đèn, rèm, sử dụng độc lập hoặc tích hợp trong nhà thông minh.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up