Hệ thống SCADA điều tiết thủy lợi tuyến kênh dẫn nước Dầu Tiếng – Củ Chi.

Hệ thống SCADA không dây điều tiết thủy lợi tuyến kênh dẫn nước Dầu Tiếng – Củ Chi ( chiều dài 50km; 17 trạm điều tiết)

  • Chức năng chính: điều tiết lưu lượng nước, hiển thị sô liệu, thu thập, lưu trữ, báo cáo và điều khiển trạm điều tiết từ xa
  • Giải pháp – công nghệ: Wireless SCADA – Điều khiền, giám sát, thu thập dữ liệu từ xa sử dụng công nghệ truyền dẫn không dây.

Hệ thống được thiết kế đảm bảo việc điều tiết lưu lượng nước trên toàn tuyến kênh qua việc đóng mở cửa cống. Toàn bộ quá trình vận hành được thực hiện từ trung tâm điều khiển đến 17 trạm điều tiết trên tuyến kênh dài 50 km. Các thông số tại từng trạm được truyền không dây về trung tâm như: mức đóng mở cửa cống, dữ liệu lưu lượng nước, thời gian vận hành, tổng hợp thành các báo cáo và lưu trữ cho việc tra cứu.

thủy lợi củ chi

dầu 1

dau2

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up