Máy tính nhúng AXIOMTEK

MÁY TÍNH NHÚNG AXIOMTEK

tBOX Series: tBOX810-838-FL,tBOX330-870-FL, tBOX320-852-FL, tBOX313-835-FL
eBOX Series: eBOX626-841-FL, eBOX625-841-FL, eBOX622-831-FL, eBOX622-830-FL, eBOX560-880-FL, eBOX530-840-FL

Axiomtek_tBOX810-838-FL

Máy tính nhúng Axiomtek tBOX810-838-FL máy tính chuyên dụng trên tàu biển (Marine Computer, chuẩn hàng hải, nguồn 9-36 VDC, chứng chỉ DNV (chứng chỉ hàng hải)

Axiomtek_tBOX330-870-FL

Máy tính nhúng Axiomtek tBOX330-870-FL máy tính chuyên dụng trên tàu biển (Marine Computer, chuẩn hàng hải, nguồn 9-36 VDC, chứng chỉ DNV (chứng chỉ hàng hải)

Axiomtek_tBOX320-852-fl

Máy tính nhúng Axiomtek tBOX320-852-FL máy tính chuyên dụng trên các phương tiện giao thông (In-Vehicle computer): xe, tàu điện, không quạt, nguồn 9-36 VDC

Axiomtek_tbox313-835-fl

Máy tính nhúng Axiomtek tBOX313-835-FL máy tính chuyên dụng trên các phương tiện giao thông (In-Vehicle computer): xe, tàu điện, không quạt, nguồn 9-36 VDC

Axiomtek_ebox626-841-fl

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX626-841-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Axiomtek_ebox625-841-fl

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX625-841-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Axiomtek_ebox622-831-fl

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX622-831-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Axiomtek_ebox622-830-fl

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX622-830-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Axiomtek_ebox560-880-fl

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX560-880-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Axiomtek_ebox530-840_1

Máy tính nhúng Axiomtek eBOX530-840-FL được thiết kế nhỏ gọn dạng BOX, công nghệ Fanless (không sử dụng quạt), cấu hình nhiều tùy chọn

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up