Thiết bị truyền thông công nghiệp

THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Các thiết bị truyền thông, chuyển đổi tín hiệu RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fiber (truyền dẫn quang)

  • Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang (fiber): MOXA, COMMFRONT
  • Bộ chuyển đổi Ethernet sang RS-232/422/485: MOXA3onedata
  • Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485: MOXA, COMMFRONT3onedata
  • Bộ chuyển đổRS-232/422/485 sang quang (fiber): MOXA, COMMFRONT
  • Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/422/485: COMMFORNT3onedata
  • Ethernet Switches: N-TRON

Moxa IMC-21GA

Nhà cung cấp: MOXA
Model: IMC-21GA; IMC-101G; IMC-101; IMC-21A; IMC-21

Sixnet_sl-2es-3sc

Nhà cung cấp: SIXNET (REDLION)

Model: SL-2ES-2SC, SL-2ES-2ST, SL-2ES-3SC, SL-2ES-3ST, SL-2ES-3SCL, SL-2ES-3STL

Moxa_Nport DE-311

Nhà cung cấp: MOXA

Model: Nport DE-211; Nport DE-311; Nport 5210; Nport 5230; Nport 5250; Nport 5410; Nport 5430; Nport 5450

Moxa_TCF-90

Nhà cung cấp: MOXA

Model: TCF-90; TCF-142S; TCF-142M; ICF-1150S; ICF-1150M

moxa -1150 1150i USB - seria Rs 422 232 485

Nhà cung cấp: MOXA

Model: Uport 1150; Uport 1150i

N-tron_108TX

Ethernet Switch N-TRON
Model: 104TX; 108TX
Ethernet Switch SIXNET
Model: SLX-5ES-1, SL-5ES-1, SL-8ES-1
Ethernet Switch MOXA
Model: EDS-205; EDS-208; EDS-205A; EDS-208A

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Scroll Up