Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống SCADA không dây được dùng trong các ứng dụng khi mà các giải pháp truyền thông có dây tới các trạm điều khiển từ xa tiêu tốn nhiều chi phí hoặc thời gian để xây dựng . Một số ứng dụng dạng này là trong lĩnh vực dầu khí, cung cấp nước và điều tiết thủy lợi, xử lý nước thải… Hệ thống SCADA không dây có thể được xây dựng dựa trên truyền thông radio, mạng di động hoặc truyền vệ tinh, tùy thuộc vào giải pháp của từng nhà cung cấp khác nhau.

Hệ thống SCADA không dây

ILC 151 GSM/GPRS Controller

0,0