Hệ thống điều khiển giám sát với cấu trúc vào/ra phân tán và khả năng dự phòng nóng. Hệ thống điều khiển giám sát dạng này cho phép ứng dụng trong các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, tự động hóa tòa nhà, các hệ thống điều khiển giám sát các thông tin điện tàu, được trang bị trên các tàu vận tải, tàu quân sự hay tàu cảnh sát biển đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác và khả năng đáp ứng nhanh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.