Thiết bị điều khiển phân tán IoLogik E1200 với hai cổng Ethernet cho phép cùng lúc đưa thông tin tới các thiết bị được địa chỉ trong mạng cũng như truyền thông tin lên trung tâm điều khiển. Thiết bị được ứng dụng trong nhà máy tự động, hệ thống an ninh và giám sát, sử dụng kết nối mạch vòng các thiết bị vào/ra trong mạng thống qua đường truyền sử dụng cáp Ethernet tiêu chuẩn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.