Bộ điều khiển vào/ra phân tán EtherTRAK-2 được dùng trong các ứng dụng dự phòng thời gian thực theo cấu trúc mạch vòng Ring; Mở rộng linh hoạt các kênh vào/ra cho thiết bị với khả năng kết nối mạng linh hoạt với 2 cổng Ethernet độc lập và trong các ứng dụng kết nối truyền thông thiết bị theo giao thức Modbus chuẩn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.