Phần mềm SCADA hệ thống được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng phân phối nước trên hệ thống thuỷ nông để giúp cán bộ quản lý điều hành phân phối nước hợp lý nhằm cung cấp nước đủ và đồng đều trên các khu vực của hệ thống và phát hiện những vị trí lấy nhiều hoặc thừa nước. Cung cấp thông tin chi tiết tình trạng hoạt động của các thiết bị tại từng trạm. Đưa ra các cảnh báo nếu có sự cố tại các trạm đó, tùy vào mức độ cảnh báo theo từng cấp, người vận hành của thể điều khiển từ xa can thiệp vào hệ thống, đảm bảo cho hệ thống luộn chạy ổn định và an toàn. Chức năng điều khiển từ xa bao gồm (điều khiển PID-LAG theo mức nước, điều khiển PID theo độ mở cửa cống, điều khiển PID theo lưu lượng). Ngoài ra, toàn bộ dữ liệu của các trạm sẽ được lưu trữ vào trong máy tính server, phục vụ cho quá trình báo cáo, in ấn sau này. Quy trình vận hành tại các nhà trạm đều tự động hóa hoàn toàn hoặc bán tự động nếu có yêu cầu.
Một đặc điểm nổi bật của hệ thống thủy lợi là khu vực quản lý rất rộng, mỗi trạm quản lý, điều tiết nước cách nhau từ vài km đến vài chục km. Vì vậy bài toán đặt ra ở đây là truyền thông giữa các trạm và trung tâm như thế nào, giải pháp tiên tiến nhất hiện nay là hệ thống được trang bị các bộ thu phát dùng sóng vô tuyến băng rộng. bộ điều khiển ở trung tâm sẽ tự động kết nối và nhận số liệu từ các trạm cơ sở thông qua đường truyền dẫn vô tuyến băng rộng này.

Tính năng nổi bật của hệ thống SCADA
– Hiển thị dữ liệu tức thời: Các dữ liệu, trạng thái hoạt động của thiết bị tại mỗi trạm, các cảnh báo được hiển thị trực quan và tiện lợi nhất, giúp người vận hành dễ dàng sử dụng và quản lý hiệu quả. Các số liệu thu thập, lưu lượng, lượng nước qua công trình đo nước được hiển thị dưới dạng bảng, dạng đồ thị theo thời gian và theo yêu cầu của người sử dụng.
– Thu thập và lưu trữ dữ liệu: Phần mềm cho phép người sử dụng có thể quan sát số liệu ở các trạm ở bất kỳ thời điểm nào bằng cách tìm kiếm thông tin trên máy tính server. Ví dụ tại một thời điểm nào đó cán bộ quản lý muốn biết mực nước, độ mở cống và lưu lượng tại các điểm trên hệ thống, có thể chuyển chế độ đo đạc và ghi vào tệp dữ liệu theo chu kỳ (hang giờ hay hàng vài giờ..) sang chế độ giám sát tức thời. Quá trình thu thập dữ liệu liên tục 24/24h đảm bảo dữ liệu cập nhật liên tục, ko bị mất dữ liệu.
– Phần mềm báo cáo đa dạng, có thể báo cáo tổng quát toàn bộ hệ thống, báo cáo chi tiết từng trạm, báo cáo theo nhóm kênh quản lý, báo cáo theo khu vực quản lý bao gồm các thống số (mức nước, độ mở cửa cống, lưu lượng, tổng khối lượng nước).
– Điều khiển từ xa: cho phép thiết đặt các thông số điều khiển bao gồm (điều khiển PID-LAG theo mức nước, điều khiển PID theo độ mở cửa cống, điều khiển PID theo lưu lượng). Quá trình điều khiển này tự động hoàn toàn.
– Điều khiển tại chỗ: Có đầy đủ tính năng của điều khiển từ xa và bổ sung thêm các tính năng khác như điều khiển tự động tại chỗ, điều khiển thủ công tại chỗ, điều khiển cưỡng bức tại chỗ.
– Tính mở của hệ thống: Hệ thống có cho phép người sử dụng có thể thêm, bớt hay thay đổi thông tin của các trạm đo trên phần mềm để phù hợp với điều kiện thực tế…