beA4000-62km – Basler beat

Máy ảnh Basler beA4000-62km Camera Link với cảm biến CMOS CMOSIS CMV12000 cung cấp 62 khung hình / giây ở độ phân giải 12 MP.